Bộ ảnh Mai vàng khoe sắc | Blog Làm Cha

Bộ ảnh Mai vàng khoe sắc

Những ngày xuân đã qua đi, nhưng mỗi lần nhìn những bức ảnh hoa mai vàng rực rỡ lòng lại thấy nao nao mùi Tết. 

>> Sách và hoa

>> Bộ ảnh Sắc hồng

Ảnh chụp tại vườn mai ở nhà dịp Tết. Nơi đâu cũng thấy mùa xuân.

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Bộ ảnh mai vàng khoe sắc

Ảnh: Bố TunTun

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>