Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 20 | Blog Làm Cha

Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần hai muoi

(Ảnh bầu) Lúc này bụng mẹ đã bắt đầu phát triển khá lớn, đã thấy sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt từ bây giờ theo mình quan sát thì mọi sự thay đổi bắt đầu thể hiện qua lỗ rún – đang được lấp đầy dần.

>> Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 21

>> Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 16

Và đây là bộ ảnh Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 20:

Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 20.

Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 20.

Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 20.

Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 20.

Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 20.

Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 20.

Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 20.Ảnh: Bố TunTun
Mẫu: Mẹ TunTun

 

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>