Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 13 | Blog Làm Cha

Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần mười ba

Chụp ảnh bầu – mình vẫn giữ thói quen mỗi tháng một lần, vì theo mình nghĩ thời gian một tháng là khá lý tưởng để thể hiện những thay đổi cơ bản theo bụng vợ, gần quá thì khó thấy được sự thay đổi đó, mà xa quá thì lại lỡ mất khoảnh khắc.

>> Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 16

>> Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 9

Nhật ký mang thai qua ảnh – Thai kỳ tuần 13 đã có nhiều biến đổi nhiều, so với thai kỳ tuần 9 thì TunTun đã lớn dần trong bụng mẹ và hôm nay cũng đã có phim chụp (có thể dùng làm đạo cụ được rồi đó)

Nhật ký mang thai qua ảnh – thai kỳ tuần 13

anh-bau-lam-cha-tuan 13 (3)

anh-bau-lam-cha-tuan 13 (4)

anh-bau-lam-cha-tuan 13 (5)

anh-bau-lam-cha-tuan 13 (6)

anh-bau-lam-cha-tuan 13 (7)

anh-bau-lam-cha-tuan 13 (8)

anh-bau-lam-cha-tuan 13 (9)

anh-bau-lam-cha-tuan 13 (10)

anh-bau-lam-cha-tuan 13 (1)

Ảnh: Bố TunTun
Mẫu: Mẹ TunTun
TunTun 13 tuần tuổi

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>