thua-co-con-khong-hieu-tai-sao-mot-nua-cua-8-lai-la-4 | Blog Làm Cha

thua-co-con-khong-hieu-tai-sao-mot-nua-cua-8-lai-la-4

thua-co-con-khong-hieu-tai-sao-mot-nua-cua-8-lai-la-4

“Thưa cô, con vẫn không hiểu tại sao một nửa của 8 lại là 4?”

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>